Duurzaam & Verantwoord Ondernemen…

…is voor ons een vanzelfsprekendheid!


Duurzame partnerships

Duurzame en open relaties met onze internationale toeleveranciers en klanten staan aan de basis van onze bedrijfsvoering.
Daarom werken we samen met onze partners in de keten aan de realisatie van veilige, gezonde en verantwoord geproduceerde voedingsmiddelen voor mens en dier.

Keurmerk

Een MSC en ASC certificaat geeft garantie op duurzame visserij en verantwoorde kwekerij. Een belangrijk en vanzelfsprekend uitgangspunt voor de producten van Queens Vis.
Een van onze wapenfeiten? Queens Products was de eerste ter wereld met een ASC gecertificeerd product.

Zorg voor het milieu

Kwaliteit betekent ook zorg voor het milieu. Wij investeren voortdurend in zuinige en duurzame apparatuur en voorzieningen.
De impact van onze bedrijfsactiviteiten op de natuurlijke omgeving proberen we te allen tijde terug te dringen en te beperken.

Goede arbeidsomstandigheden

Duurzaam en verantwoord ondernemen betekent dat je óók oog hebt voor elkaar.
Bij Queens Products werken we met elkaar aan positieve werkomstandigheden die de natuur niet extra belasten.
Veilige arbeidsplaatsen en goede arbeidsomstandigheden dragen ook bij aan dit einddoel.