Keuringsdienst van Waarde

De Keuringsdienst van Waarde heeft aandacht besteed aan de toekomst van ons eten. Hoe gaan we
zorgen dat er genoeg voedsel is voor de alsmaar groeiende wereldbevolking? En hoe kunnen we daar met kweekvis een bijdrage aan leveren? Bekijk het fragment hier!