Wereldwijd genieten…

…met Queens Products

Met €82 miljard export is Nederland de tweede voedselexporteur wereldwijd. Een klein land
met een grote exportmarkt. Queens Products denkt ook verder dan onze landsgrenzen.
Inmiddels worden de producten van Queens Products in vijf werelddelen verkocht. Dankzij een
flexibele organisatie, doelgerichte logistiek en het bieden van service kunnen wij als
internationale leverancier van hoogwaardige vriesvers voedingsmiddelen het verschil maken.

Wet & Regelgeving

Ieder land kent zijn eigen wetten en regels. Binnen, maar ook buiten de EU zien we veel
verschillen in wetten en regels. Onze uitgebreide expertise heeft ervoor gezorgd dat we
internationaal zijn uitgegroeid tot een speler van formaat. Stevige wortels in de voedselverwerking bieden ons de kennis en ervaring waar wij nog dagelijks gebruik van
kunnen maken.

Wij hechten grote waarde aan een vakkundige afstemming binnen de keten. Dankzij een
jarenlange samenwerking met brede netwerk van producenten en afnemers leveren we iedere
dag weer het beste van het beste tegen een eerlijke prijs in de gewenste hoeveelheid en vorm
aan onze klanten.