Algemene voorwaarden


Privacy Statement

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of welke informatie dan ook over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij of onze zakenpartners informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen. Wij streven ernaar jou dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen.
Jouw persoonlijke informatie wordt niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor jouw gegevens zijn opgegeven.
Deze website houdt via een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider een bezoeker toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.


Aansprakelijkheid

Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de verzorging van onze website kan deze site mogelijk onjuiste informatie bevatten. Queens Products B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze website en de informatie hierop aangeboden.
Queens Products B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van (informatie aangeboden op) deze website op welke manier dan ook.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op deze website en de inhoud ervan (inclusief, maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s) berust bij Queens Products B.V. Alle rechten die niet expliciet zijn opgenomen in deze tekst worden hiermee voorbehouden.